Saturday, 27 March 2010

TAHUKAH ANDA?

Assalamu’alaikum wrt.wbh
Saudara-saudara budiman,

Tahukah saudara? Semenjak Nabi Adam terkeluar dari syurga akibat tipu daya iblis, beliau menangis selama 300 tahun. Nabi Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit kerana terlampau malu kepada Allah swt.

Beliau sujud di atas gunung selama seratus tahun. Kemudian menangis lagi sehingga air matanya mengalir di jurang Serantip. Dari air mata Nabi Adam itu Allah tumbuhkan pohon kayu manis dan pokok cengkih.

Beberapa ekor burung telah meminum air mata beliau.Burung itu berkata, "Sedap sungguh air ini."Nabi Adam terdengar kata-kata burung tersebut.Beliau menyangka burung itu sengaja mengejeknya keranaperbuatan derhakanya kepada Allah.

Ini membuatkan Nabi Adam semakin hebat menangis.Akhirnya Allah telah menyampaikan wahyu yang bermaksud, "Hai Adam, sesungguhnya aku belum pernah menciptakan air minum yang lebih lazat dan hebat dari air mata taubatmu itu."

Apa Yang Akan Ditanya:

• Dalam sehari ada 24 jam.?
• Dalam sejam manusia bernafas sebanyak 4320 kali.
• Dalam setiap kali bernafas Allah akan tanya dua perkara semasa nafas keluar dan masuk. Pertanyaan itu ialah, "Apa perbuatan yang kita lakukan semasa nafas itu keluar dan masuk ?

Tiga Cahaya Di Hari Kiamat

Di hari kiamat ada tiga cahaya yang berlainan:
• Cahaya yang pertama seperti bintang-bintang.
• Cahaya yang kedua seperti cahaya bulan.
• Cahaya yang ketiga seperti cahaya matahari
.
Apabila ditanya cahaya apakah ini? Lalu dijawab:

"Cahaya yang pertama ialah cahaya wajah-wajah manusia yang ketika di dunia, mereka akan meninggalkan pekerjaan dan terus bersuci dan mengambil air sembahyang apabila terdengar azan.

Yang kedua ialah cahaya wajah mereka yang mengambil air sembahyang sebelum azan.

Cahaya yang ketiga ialah cahaya mereka seperti matahari. Mereka di dunia sudah bersiap sedia di dalam masjid sebelum azan lagi."

Kala Jengking Neraka

Di hari kiamat akan keluar seekor binatang dari neraka jahanam yang bernama "Huraisy" berasal dari anak kala
jengking. Besarnya Huraisy ini dari timur hingga ke barat. Panjangnya pula seperti jarak langit dan bumi.

Malaikat Jibril bertanya : "Hai Huraisy! Engkau hendak ke mana dan siapa yang kau cari?" Huraisy pun menjawab, "Aku mahu mencari lima orang.

Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang.
Kedua, orang yang tidak mahu keluarkan zakat.
Ketiga, orang yang derhaka kepada ibubapanya.
Keempat, orang yang bercakap tentang dunia di dalam masjid.
Kelima, orang yang suka minum arak."

Sekian untuk dijadikan renungan kita bersama.Wassalam.

Read more...

Friday, 26 March 2010

TAKDIR DAN KUDRAT ALLAH SWT

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzd) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". (Al-Hadid:22) Apa pun yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh manusia telah jelas hasilnya bagi Allah. Jadi apa ertinya usaha kita sebagai manusia? Apakah kita sebagai umat yang terkena bencana itu dapat menghindar ketentuan atau takdir Allah? Dalam kesempatan kali ini saya akan mencuba untuk menjelaskan masalah ini.

Takdir dan Qadar Bagi Manusia

Menurut penjelasan Ibnu Faris, seorang pakar bahasa Al-Quran, kata qadar dan Alqadir berasal dari kata yang terdiri dari huruf qaaf, daal dan raa'. Kata-kata yang terbentuk dari huruf-huruf tersebut mengandungi erti akhir dari sesuatu dan substansnya. Dalam bukunya Mu'jam Magaavis Allughah, Ibnu Faris menyatakan, "Jika anda berkata qadr (takdir), maka maknanya adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu sesuai dengan batas akhir yang dikehendakiNya."Ada qadr (kudrat) bagi sesuatu yang dianugerahkan Allah sesuai dengan firmanNya: "Dan memberinya rezeki dan arah yang tiada disangka-sangka “.

Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan (keperluannya)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu". (Ath-Thalaaq:3)

Segala sesuatu kecil atau besar telah ditetapkan takdirnya oleh Allah SWT. Semua peristiwa yang terjadi di alam ini, dari sisi kejadiannya dalam kadar atau ukuran tertentu, pada tempat dan waktu tertentu, itulah yang namanya takdir. Jadi, kes yang terjadi ke atas DS Anwar Ibrahim merupakan takdir Allah SWT. Tidak ada suatu kejadian pun di luar takdir Allah. Semua kejadian berada di bawah pengetahuan dan ketentuan Allah. Oleh itu, kepada semua pejuang-pejuang keadilan khususnya ahli keluarga beliau teruskan bersabar dan banyak memohon pertolongan dariNya.

Manusia hanya memiliki kemampuan yang terbatas menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepadanya.Manusia telah ditetapkan dan ditakdirkan untuk hidup di darat dan tidak dapat hidup di alam lain. Ini suatu ketetapan dari Allah kepada umat manusia. Ketetapan ini tidak mungkin dilampaui kecuali manusia mahu menggunakan akal fikirannya untuk menciptakan alat bantu (misalnya alat bantu pernafasan untuk dapat hidup di bulan atau di laut). Namun kemampuan akal manusia juga sangat terbatas.

Hak Untuk Memilih Takdir

Kehidupan manusia berada di bawah hukum-hukum Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak terlepas dari hukum-hukum yang telah tertentu kadar dan ukurannya. Ini disebabkan hukum Allah itu sangat banyak, manusia diberi kesempatan untuk memilih di antara takdir-takdir yang telah ditetapkan Allah. Hak ini hanya dimiliki manusia. Ciptaan Allah lainnya seperti matahari, bulan, Malaikat, tumbuh-tumbuhan tidak diberikan kesempatan ini. Pilihan itu merupakan hak kita. Kemampuan akal kita digunakan untuk memilih jalan hidup yang kita kehendaki.

Kewajipan Untuk Berusaha

Khalifah Umar Ibnu Khattab pernah menjelaskan bahawa kebebasan memilih takdir ketika ia berkuasa. Ketika Negeri Syam (Palestin, Syiria, dan sekitarnya) terkena wabah penyakit, Umar RA membatalkan rancangannya mengunjungi daerah itu. Kemudian ia ditanya seorang sahabat,"Apakah anda lari (menghindar) dari takdir yang telah ditetapkan Allah kepada Anda?" Umar RA menjawab,"Saya lari (menghindar) dari takdir Allah ke takdirNya yang lain." Adanya wabak penyakit yang menimpa Negeri Syam merupakan takdir yang ditetapkan berdasarkan hukum-hukum Allah. Jika Umar RA memutuskan untuk pergi ke Syam, maka kemungkinan ia akan terjangkit wabak penyakit tersebut. Untuk itu ia berusaha untuk menghindar dari takdir terkena penyakit ke takdir Allah yang lain.

Dari contoh di atas terlihat jelas bahawa manusia itu benar-benar memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri dan apa yang dikatakan Allah, "Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka berusaha untuk mengubahnya sendiri." (QS 13:11) sejajar dengan ayat yang terdapat pada awal artikel ini

Ini bertentangan pula dengan pemahaman sebahagian orang yang mengatakan kalau orang sudah pasrah kepada kehendak Allah lantas membiarkan nasibnya ditentukan Allah tanpa adanya usaha untuk mengatasinya. Kewajipan manusia adalah untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ia inginkan dengan menggunakan akal fikirannya. Kemampuan ini diberikan kepada seluruh umat manusia. Yang membezakan usaha umat Islam dengan umat lainnya adalah usaha kaum mukmin selalu diiringi dengan Iman kepada Allah sehingga apa yang ia kerjakan itu berada di jalan
yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jika usaha itu disertai dengan niat Lillahi Ta'ala, maka usaha tersebut akan dihitung sebagai ibadah kepada Allah dan akan mendapat kan ganjaran yang nilainya jauh lebih besar daripada imbuhan yang di dapat di dunia ini. Ini yang membuat usaha yang dilakukan umat Islam lebih istimewa dibandingkan dengan kaum lainnya.

Dengan keistimewaan ini seharusnya umat Islam mempunyai etika kerja yang lebih baik dari kaum lainnya kerana selalu menyedari bahawa apa pun yang kita lakukan akan selalu mendapat pembalasan selama kita niatkan usaha itu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Kita juga tidak akan berkecil hati seandainya usaha-usaha tersebut terlihat kurang berhasil dari "pandangan umum manusia" kerana kita tahu bahawa Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan dan mengetahui niat di belakang yang kita kerjakan itu. Sebagai contoh pakatan di antara PAS dan Keadilan dalam pilihan yang lalu tidak menghasilkan kemenangan seperti yang diimpikan, walau pun kita semua tahu bahawa UMNO itu sebuah parti yang rasuah, tetapi Allah tetap mengizinkan [bukan redha] memerintah Malaysia bagi jangka masa 5 tahun lagi. Begitu juga usaha PAS berpakat dengan UMNO untuk mengekalkan PAS memerintah Kelantan, juga merupakan satu ketentuan dari Allah.

Ada juga yang berpendapat bahawa ketentuan tiap manusia di hari akhir nanti untuk masuk syurga atau neraka telah ditetapkan Allah SWT. Saat kita masih di alam ruh, dan ini akan tercermin dari perbuatan kita sehari-hari. Hak bagi setiap manusia untuk dapat masuk ke syurga atau terjerumus ke neraka adalah sama. Setiap manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan yang ia kehendaki, sesuai dengan ayat,"Kami telah memberi petunjuk kepadanya (manusia) dua jalan (baik dan buruk). (QS 90:10) dan dilanjutkan dengan ayat, "Katakanlah, kebenaran bersumber dari Tuhanmu, maka siapa yang ingin (beriman) maka silakan beriman, dan siapa yang ingin (kufur) silakan kufur".(QS 18:29).

Benar Allah SWT memiliki pengetahuan tentang segala kejadian sebelum,saat dan sesudah kejadiannya. Namun pengetahuan ini tidak ada hubungannya dengan pilihan jalan hidup manusia. Namun harus tetap kita ingat bahawa kekuasaan manusia itu terbatas dan segala kekuasaan yang ada di bumi ini berasal dari Allah SWT. UMNO kena ingat ini sungguh-sungguh jangan selewengkan fikiran rakyat melalui dendangan Islam Hadhari. Oleh karena itu setiap kita berusaha kita harus tetap ingat bahawa usaha kita itu hanya akan berhasil jika Allah mengizinkan. Inilah makna Laa haula wa laa quwata illa billah.

Insya Allah huraian singkat di atas dapat memberikan kita semangat dan azam baru bagi kita untuk terus berusaha dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah SWT.

Setiap perjuangan memakan korban yang sangat besar, kesabaran yang tinggi dan kemungkinan kita akan hilang segala-segalanya seperti kasih sayang keluarga, kebebasan dan sebagainya. Sekian dulu buat kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi.

Sekian rujukan bersama, terima kasih. Wassalam

Read more...

Thursday, 25 March 2010

Mangkuk yang Cantik, Madu dan Sehelai Rambut

Rasulullah SAW, dengan sahabat-sahabatnya Abakar r.a., Umar r.a., Utsman r.a., dan 'Ali r.a., bertamu ke rumah Ali r.a. Di rumah Ali r.a. isterinya Sayidatina Fathimah r.ha. putri Rasulullah SAW menghidangkan untuk mereka madu yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk yang cantik, dan ketika semangkuk madu itu dihidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu.

Baginda Rasulullah SAW kemudian meminta kesemua sahabatnya untuk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut (Mangkuk yang cantik, madu, dan sehelai rambut).

Abubakar r.a. berkata, "iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut".

Umar r.a. berkata, "kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, seorang raja itu lebih manis dari madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Utsman r.a. berkata, "ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan ber'amal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

'Ali r.a. berkata, "tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumanya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Fatimah r.ha.berkata, "seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, wanita yang ber-purdah itu lebih manis dari madu, dan mendapatkan seorang wanita yangtak pernah dilihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Rasulullah SAW berkata, "seorang yang mendapat taufiq untuk ber'amal adalah lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, ber'amal dengan 'amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan berbuat 'amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Malaikat Jibril AS berkata, "menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, menyerahkan diri; harta; dan waktu untuk usaha agama lebih manis dari madu, dan mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Allah SWT berfirman, " Sorga-Ku itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu, nikmat sorga-Ku itu lebih manis dari madu, dan jalan menuju sorga-Ku adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Read more...

Wednesday, 24 March 2010

Fathimah az-zahra rha dan Gilingan Gandum

Suatu hari masuklah Rasulullah SAW menemui anandanya Fathimah az-zahra rha. Didapatinya anandanya sedang menggiling syair (sejenis padi-padian) dengan menggunakan sebuah penggilingan tangan dari batu sambil menangis. Rasulullah SAW bertanya pada anandanya, "apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Fathimah?, semoga Allah SWT tidak menyebabkan matamu menangis".

Fathimah rha. berkata, "ayahanda, penggilingan dan urusan-urusan rumahtanggalah yang menyebabkan ananda menangis". Lalu duduklah Rasulullah SAW di sisi anandanya. Fathimah rha. melanjutkan perkataannya, "ayahanda sudikah kiranya ayahanda meminta 'aliy (suaminya) mencarikan ananda seorang jariah untuk menolong ananda menggiling gandum dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah".

Mendengar perkataan anandanya ini maka bangunlah Rasulullah SAW mendekati penggilingan itu. Beliau mengambil syair dengan tangannya yang diberkati lagi mulia dan diletakkannya di dalam penggilingan tangan itu seraya diucapkannya "Bismillaahirrahmaanirrahiim". Penggilingan tersebut berputar dengan sendirinya dengan izin Allah SWT. Rasulullah SAW meletakkan syair ke dalam penggilingan tangan itu untuk anandanya dengan tangannya sedangkan penggilingan itu berputar dengan sendirinya seraya bertasbih kepada Allah SWT dalam berbagai bahasa sehingga habislah butir-butir syair itu digilingnya.

Rasulullah SAW berkata kepada gilingan tersebut, "berhentilah berputar dengan izin Allah SWT", maka penggilingan itu berhenti berputar lalu penggilingan itu berkata-kata dengan izin Allah SWT yang berkuasa menjadikan segala sesuatu dapat bertutur kata. Maka katanya dalam bahasa Arab yang fasih, "ya Rasulullah SAW, demi Allah Tuhan yang telah menjadikan baginda dengan kebenaran sebagai Nabi dan Rasul-Nya, kalaulah baginda menyuruh hamba menggiling syair dari Masyriq dan Maghrib pun niscaya hamba gilingkan semuanya. Sesungguhnya hamba telah mendengar dalam kitab Allah SWT suatu ayat yang berbunyi : (artinya)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya para malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang dititahkan-Nya kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang dititahkan".

Maka hamba takut, ya Rasulullah kelak hamba menjadi batu yang masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada batu penggilingan itu, "bergembiralah karena engkau adalah salah satu dari batu mahligai Fathimah az-zahra di dalam sorga". Maka bergembiralah penggilingan batu itu mendengar berita itu kemudian diamlah ia.

Rasulullah SAW bersabda kepada anandanya, "jika Allah SWT menghendaki wahai Fathimah, niscaya penggilingan itu berputar dengan sendirinya untukmu. Akan tetapi Allah SWT menghendaki dituliskan-Nya untukmu beberapa kebaikan dan dihapuskan oleh Nya beberapa kesalahanmu dan diangkat-Nya untukmu beberapa derajat. Ya Fathimah, perempuan mana yang menggiling tepung untuk suaminya dan anak-anaknya, maka Allah SWT menuliskan untuknya dari setiap biji gandum yang digilingnya suatu kebaikan dan mengangkatnya satu derajat.

Ya Fathimah perempuan mana yang berkeringat ketika ia menggiling gandum untuk suaminya maka Allah SWT menjadikan antara dirinya dan neraka tujuh buah parit. Ya Fathimah, perempuan mana yang meminyaki rambut anak-anaknya dan menyisir rambut mereka dan mencuci pakaian mereka maka Allah SWT akan mencatatkan baginya ganjaran pahala orang yang memberi makan kepada seribu orang yang lapar dan memberi pakaian kepada seribu orang yang bertelanjang. Ya Fathimah, perempuan mana yang menghalangi hajat tetangga-tetangganya maka Allah SWT akan menghalanginya dari meminum air telaga Kautshar pada hari kiamat.

Ya Fathimah, yang lebih utama dari itu semua adalah keridhaan suami terhadap istrinya. Jikalau suamimu tidak ridha denganmu tidaklah akan aku do'akan kamu. Tidaklah engkau ketahui wahai Fathimah bahwa ridha suami itu daripada Allah SWT dan kemarahannya itu dari kemarahan Allah SWT?. Ya Fathimah, apabil seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya maka beristighfarlah para malaikat untuknya dan Allah SWT akan mencatatkan baginya tiap-tiap hari seribu kebaikan dan menghapuskan darinya seribu kejahatan. Apabila ia mulai sakit hendak melahirkan maka Allah SWT mencatatkan untuknya pahala orang-orang yang berjihad pada jalan Allah yakni berperang sabil. Apabila ia melahirkan anak maka keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti keadaannya pada hari ibunya melahirkannya dan apabila ia meninggal tiadalah ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berdosa sedikitpun, dan akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman sorga, dan Allah SWT akan mengkaruniakannya pahala seribu haji dan seribu umrah serta beristighfarlah untuknya seribu malaikat hingga hari kiamat.

Perempuan mana yang melayani suaminya dalam sehari semalam dengan baik hati dan ikhlas serta niat yang benar maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya semua dan Allah SWT akan memakaikannya sepersalinan pakaian yang hijau dan dicatatkan untuknya dari setiap helai bulu dan rambut yang ada pada tubuhnya seribu kebaikan dan dikaruniakan Allah untuknya seribu pahala haji dan umrah. Ya Fathimah, perempuan mana yang tersenyum dihadapan suaminya maka Allah SWT akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Ya Fathimah perempuan mana yang menghamparkan hamparan atau tempat untuk berbaring atau menata rumah untuk suaminya dengan baik hati maka berserulah untuknya penyeru dari langit (malaikat), "teruskanlah 'amalmu maka Allah SWT telah mengampunimu akan sesuatu yang telah lalu dari dosamu dan sesuatu yang akan datang". Ya Fathimah, perempuan mana yang meminyak-kan rambut suaminya dan janggutnya dan memotongkan kumisnya serta menggunting kukunya maka Allah SWT akan memberinya minuman dari sungai-sungai sorga dan Allah SWT akan meringankan sakarotulmaut-nya, dan akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman sorga seta Allah SWT akan menyelamatkannya dari api neraka dan selamatlah ia melintas di atas titian Shirat".

Read more...

..:: MY LIVE ::..

Thoriqat Qodhiriyah IKHWAN Ahli BAI'AH 30
Simpang Tiga

..:: ABOUT TAZKIRAH ::..Rahsia hidup kita

"DIRI" ini lah yang menghidupkan jasad selagi ada hayatnya di dunia ini, "DIRI" ini harus di kenal dan dirasai sepenuh nya oleh kita,kerana ia mengandungi banyak rahsia dan serba guna, di dunia dan akhirat, Insyaallah.

Kenal kah "DIRI" tadi kepada Tuhan nya? Sudah tentu kerana dia datang dari sana, dari MAHA pencipta dan MAHA besar.

Banyak lagi persoalan yang akan timbul apabila kita dapat mengenal "DIRI" kita yang sebenar benar "DIRI" ini, kita harus belajar dari "DIRI" ini:

Dia mengetahui kerana dia datang dari yang MAHA mengetahui

Dia bijak kerana datang dari yang MAHA bijaksana

Dia lah sebaik baik Guru dalam kehidupan kita

Kehidupan sebenar ialah di dalam, dan kehidupan dunia ini mendatang kemudian,

..:: AWARD FOR FRIEND ::..

..:: TAZKIRAH FOLLOWERS ::..

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP