Friday, 3 October 2008

Syariat Agama

Allah mensyariatkan sebagai agama kepada Nabi Muhammad sama seperti Dia mewasiatkan atau mewahyukan Nabi-Nabi yang dilantik sebelum baginda, misalan, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Kesemuanya pula diperintah supaya melakukan agama menurut apa yang diwasiat atau diwahyukan, dan lagi, diperintah agar tidak berpecah belah di dalamnya.

Allah mensyariatkan sebagai agama kepada Nabi Muhammad sama seperti Dia mewasiatkan atau mewahyukan Nabi-Nabi yang dilantik sebelum baginda, misalan, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Kesemuanya pula diperintah supaya melakukan agama menurut apa yang diwasiat atau diwahyukan, dan lagi, diperintah agar tidak berpecah belah di dalamnya.

"Dia mensyariatkan bagi kamu (Muhammad) sebagai agama apa yang Dia mewasiatkan Nuh dengannya, dan apa yang Kami mewahyukan kamu, dan apa yang Kami mewasiatkan Ibrahim dengannya, dan Musa, dan Isa: 'Lakukanlah agama, dan janganlah berpecah belah di dalamnya.' Amatlah benci bagi orang-orang yang menyekutukan pada apa yang kepadanya kamu menyeru mereka. Allah memilih kepadanya sesiapa yang Dia mengkehendaki, dan Dia memberi petunjuk kepadanya orang yang berkesesalan." (42:13)

Kebencian mereka menyebabkan kewujudan syariat yang selain daripada ditetapkan Allah dan Nabi. Namun, mereka diterima pula oleh umat sebagai sarjana-sarjana dalam agama yang harus ditaati. Penerimaan sedemikian rupa membelakangkan peringatan Allah mengenai orang-orang yang diberi petunjuk, iaitu diberi kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan yang umat kehendaki. Contoh orang-orang yang Dia kehendaki untuk diberi petunjuk ialah mereka yang berkesesalan, yang sukar dikenalpasti.

Ditegaskan lagi iaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, dalam konteks di sini (kerana terdapat lagi sebab-sebab lain), adalah mereka yang mensyariatkan agama dengan apa yang tidak diizinkan Allah, atau yang tidak diwahyu atau diwasiatkan kepada Nabi-Nya. Ketegasan tersebut dapat difahamkan daripada firman Allah yang menyusul, berbunyi,

"Atau, adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagai agama, yang dengannya Allah tidak mengizinkan?" (42:21)

Perbuatan menyekutukan Allah adalah dosa besar. Ia tidak diampunkan. Firman Allah,

"Allah tidak mengampunkan apa-apa yang dengan-Nya disekutukan, dan Dia mengampunkan yang selain itu kepada siapa yang Dia mengkehendaki. Sesiapa menyekutukan Allah, sungguh dia mengada-adakan dosa besar." (4:48)

Umat diberitahu lagi bahawa Nabi Muhammad telah dibuat oleh Tuhan berada di atas satu syariat atau syariah daripada Perintah-Nya. Baginda disuruh mengikutinya dan dilarang mengikuti orang-orang yang tidak tahu mengenainya. Firman-Nya,

"Kemudian Kami membuat kamu (Muhammad) di atas satu syariat daripada Perintah; maka ikutlah ia, dan janganlah mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (45:18)

Mereka yang tidak tahu adalah yang benar-benar tidak tahu kerana tidak mengkaji Perintah-Nya, atau, tidak mahu tahu kerana benci. Oleh kerana Nabi dilarang mengikuti mereka maka larangan tersebut juga jatuh ke atas umat.

Perintah Tuhan terdapat pada ayat-ayat-Nya yang menjadi bukti-bukti yang nyata bagi manusia. Perintah-Nya telah diturunkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad lagi. Malanganya ia telah diperselisihkan kerana sifat angkuh yang dipakai oleh sesetengah mereka. Perselisihan tersebut akan diputuskan sendiri oleh Allah pada Hari Kiamat. Demikian dinyatakan oleh ayat yang diturunkan sebelum ayat yang baru dicatat di atas:

"Kami memberikan mereka (orang-orang sebelum Nabi Muhammad) bukti-bukti yang nyata daripada Perintah; maka mereka tidak memperselisihkan, kecuali setelah pengetahuan datang kepada mereka, kerana keangkuhan antara mereka. Sesungguhnya Pemelihara kamu akan memutuskan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka memperselisihkan." (45:17)

Untuk mengelakkan perselisihan yang terbit daripada ajaran Kitab yang diturunkan sebelum al-Qur'an maka Allah menurunkan al-Qur'an pula. Tugasnya yang pertama adalah untuk mengesahkan Kitab yang terdahulu. Kedua, untuk mengawal kandungan Kitab tersebut, seperti menunjukkan apa yang benar dan apa yang tidak, atau apa yang ada diperintah dan apa yang tiada.

Maka orang-orang yang bersenang hati mengikuti ajaran kitab Bible, kerana menyangka ia adalah Kitab sebenar yang diturunkan sebelum Nabi, lalu harus ditaati ajarannya, hendaklah mengetahui pula mana-mana ajaran atau perintah yang tidak disahkan oleh al-Qur'an. Kerana segala yang tidak disahkan harus ditolak.

ditolak.
Beberapa contoh ajaran daripada Bible yang sedang diamalkan oleh orang Islam dan yang tidak disahkan oleh al-Qur'an dapat dibaca dalam artikel Ajaran Islam daripada Bible. Mereka harus ditolak kerana mereka adalah hanya rekaan atau keinginan para sarjana agama yang menyekutukan Tuhan.

Kitab al-Qur'an yang diturunkan Allah merupakan juga satu ujian bagi orang-orang yang menerimanya. Di dalamnya terdapat peraturan (atau syariat) yang sudah ditentukan Allah. Peraturan serupa itu turut diberi kepada orang-orang terdahulu. Di samping peraturan tersebut, Allah menguji dengan memberi satu jalan yang terbuka untuk umat memilih sama ada mahu percaya atau tidak percaya kepadanya.

Kebebasan itu menjadikan umat tidak bersatu, lalu berpecah belah kerana terdapat golongan yang mengikuti keinginan sesetengah pihak, seperti para sarjana, yang mengabaikan Kitab Allah.

Akan tetapi, Nabi telah, dengan tegasnya, diperintah supaya mengikuti dan menghakimkan atau membuat keputusan menurut peraturan yang terkandung di dalam Kitab al-Qur'an. Firman-Nya,

"Dan Kami menurunkan kepada kamu (Muhammad) Kitab dengan yang benar, yang mengesahkan Kitab sebelumnya, dan mengawalnya. Maka hakimkanlah antara mereka menurut apa yang Allah menurunkan, dan janganlah mengikuti keinginan mereka untuk mengabaikan yang benar yang datang kepada kamu. Bagi setiap kamu, Kami menentukan satu peraturan, dan satu jalan yang terbuka. Sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia membuat kamu satu umat; tetapi supaya Dia menguji kamu dalam apa yang Dia memberikan kamu. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebajikan; kepada Allah kamu kembali, kesemuanya; dan Dia memberitahu kamu apa yang padanya kamu memperselisihkan." (5:48)

Lantaran itu, umat juga harus percaya dan menghakimkan atau membuat keputusan berpandukan Kitab al-Qur'an, macam Nabi Muhammad.

Akhir sekali, umat dinasihatkan supaya berlumba-lumba dalam kebajikan mengikut yang ditentukan Allah di dalam al-Qur'an. Dan tidak harus membuang masa dalam perselisihan yang diterbitkan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia akan memberitahunya pada hari umat kembali kepada-Nya.


Wassalam..

0 comments:

..:: MY LIVE ::..

Thoriqat Qodhiriyah IKHWAN Ahli BAI'AH 30
Simpang Tiga

..:: ABOUT TAZKIRAH ::..Rahsia hidup kita

"DIRI" ini lah yang menghidupkan jasad selagi ada hayatnya di dunia ini, "DIRI" ini harus di kenal dan dirasai sepenuh nya oleh kita,kerana ia mengandungi banyak rahsia dan serba guna, di dunia dan akhirat, Insyaallah.

Kenal kah "DIRI" tadi kepada Tuhan nya? Sudah tentu kerana dia datang dari sana, dari MAHA pencipta dan MAHA besar.

Banyak lagi persoalan yang akan timbul apabila kita dapat mengenal "DIRI" kita yang sebenar benar "DIRI" ini, kita harus belajar dari "DIRI" ini:

Dia mengetahui kerana dia datang dari yang MAHA mengetahui

Dia bijak kerana datang dari yang MAHA bijaksana

Dia lah sebaik baik Guru dalam kehidupan kita

Kehidupan sebenar ialah di dalam, dan kehidupan dunia ini mendatang kemudian,

..:: AWARD FOR FRIEND ::..

..:: TAZKIRAH FOLLOWERS ::..

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP