Tuesday, 23 September 2008

SAINS DAN SUFISME BERUSAHA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT YANG SAMA

Kejayaan seorang dalam kehidupannya bergantung kepada betapa banyaknya pengetahuan yang dimilikinya dari alam semesta ini dan penggunaannya yang betul. Lebih luas pengetahuannya, maka lebih banyak peluang baginya untuk berjaya. Ilmu mengenai penciptaan alam semesta tidak akan menyeluruh tanpa pengetahuan yang cukup mengenai Penciptanya serta prinsip dan dasar dimana alam semesta ini dicipta dan ditadbir. Inilah matlamat sains. Begitu juga matlamat Sufisme.


Lebih Sukar Menafi Dari Mengakui Wujudnya Allah.

Terdapat setengah golongan manusia yang tidak berkecenderungan untuk mempercayai wujudnya Allah. Namun mereka tidak dapat menafikanNya pula,kerana kewujudanNya adalah lebih sukar untuk dinafi dari diperakui. Sikap mereka adalah lebih kepada sifat agnostik daripada atheistik. Dengan kata lain mereka tidak memperdulikan daripada menafikan wujudnya Allah. Mereka tidak boleh begitu sahaja menafikan wujudnya Allah, kerana dengan cara demikian mereka telah menafikan wujudnya alam semesta serta diri mereka sendiri. Mahu atau tidak mahu, kita terpaksa mempercayai tentang wujudnya kuasa yang paling tinggi yang mentadbir alam semesta ini.

Untuk membolehkan pengendalian dan pengawalan perjalanan kuasa-kuasa yang bertentangan dalam alam semesta, maka kuasa pengendalian tadi seharusnya lebih kuat dan bijak dalam serba-serbi di dunia ini, kerana kuasa yang lemah tidak berupaya untuk berfungsi dengan betul.

Dengan itu, ianya juga suatu kuasa luarbiasa dengan ertikata ianya lebih tinggi dari segala kuasa dalam alam semulajadi dan tidak terdaya difahami sepenuhnya oleh kuasa yang lemah dan tidak setaraf dengannya. Mereka yang berpura-pura tidak mempercayai Allah adalah bersealiran dengan mereka yang memperakuiNya baik secara sedar atau tidak, dan perbezaan dalam sebutan namaNya tidak mengapa. Secara rela atau tidak rela, meraka bersetuju pada satu hakikat, iaitu tentang wujudnya suatu kuasa luarbiasa dan bijaksana yang mengendali, mentadbir, mengurus dan mengawal seluruh alam semesta.

Dari itu, sekira adanya Pencipta-yang tidak ada syak wasangka lagi-tidak ada pengetahuan mengenai alam semesta yang tinggi nilainya tanpa mempunyai pengetahuan mengenai Pencipta; dan manusia, sebagai makhluk yang tertinggi sekali dalam penciptaanNya, tidak akan dapat menjalani tugasnya dengan sempurna sekiranya tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Penciptanya. Pemisahan dari Yang Maha Kuasa akan mengakibatkan suatu malapetaka. Tiada unit dalam sesuatu institusi, tiada askar di dalam angkatan tentera dan tiada pegawai dalam negeri yang boleh berfungsi tanpa hubungan yang baik dengan kuasa pusat tertinggi. Tanpa hubungan ini kesemuanya akan binasa lalu menjadi kelam-kabut dan kucar-kacir. Agamalah yang memandu kita kearah kebenaran dan mengendalikan hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah merangkumi hubungan kita dengan segala yang lain di dunia ini.

Adalah satu kesalahan untuk menyatakan bahawa agama adalah merupakan soal peribadi seseorang dan tidak ada hubungan langsung dengan aktiviti sosial, politik dan ekonomi. Hal ini sama sahaja dengan menyatakan bahawa taat setia kepada raja adalah urusan peribadi rakyat dan tidak ada kaitan dengan pencurian, pembunuhan, pemusnahan sebahagian daripada harta kerajaan atau membuat hasutan. Tuhan adalah kuasa yang hidup. Ianya adalah AL HAYYUL QAYYUM dan tiada suatu pun yang terlepas daripada kuasaNya. Sesudah mencipta alam semesta Ianya tidak mengundur diri dalam kelelapan atau tidak berdaya atau hilang minat terhadap penciptaanNya. Ianya tetap berkuasa seperti biasa dan makhlukNya tidak boleh kehilangan pegangan terhadapNya tanpa menjejas kedudukan mereka dalam neraca penciptaan. Untuk mempertahankan perhubungan yang baik dengan Tuhan, seseorang itu harus berkelakuan sewajarnya dalam segala aspek kehidupan. Untuk melaksanakan ini, maka seseorang itu memerlukan agama-iaitu Islam, yang telah wujud semenjak terciptanya manusia. Ianya adalah agama Allah yang sebenarnya sepanjang zaman.

Allah berfirman dalam Quran:

"Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam".

Semua para nabi adalah Muslim. Umpamanya, Allah berfirman dalam Quran:

"Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani; tetapi adalah ia seorang yang jauh dari kesesatan, ia seorang Muslim dan bukanlah pula ia seorang daripada musyrikin". (3:67)

Islam terdiri dari dua bahagian, zahir dan batin . Aspek zahir dikenal sebagai Syariat dan aspek batin sebagai Tariqat.

Syariat juga mempunyai dua bahagian:

i. Ibadat
ii. Muamalat

Ibadat, merangkumi segala yang berhubungan dengan kepercayaan asas dan cara-cara penyembahan kepada Allah.

Muamalat merangkumi segala segi hubungan manusia, termasuk aspek-aspek sosial, ekonomi dan lapangan politik.

Tariqat adalah jalan pembersihan (Tazkiya ) diri dari sudut rohaniah dan menumpu perhatian kepada emansipasi (kebebasan) kerohanian manusia. Oleh kerana jasad dan roh saling menjalini, maka Tariqat tidak boleh berdiri sendiri tanpa Syariat, dan kedua-duanya saling bergantung dan bekerjasama.

Disamping itu terdapat unsur ketiga iaitu Haqiqat yang berhubung dengan realiti (kebenaran) kehidupan dunia kini serta akhirat, termasuk ilmu (Maarifat ) mengenai Ketuhanan dan rahsia dari sifat-sifat dan dhat Allah. Ianya adalah suatu kesedaran-yakni, melalui pandangan sebenar dan pengalaman-dari apa yang anda lihat, rasa dan sedar hasil dari sinaran yang dipancarkan kepada kita oleh kombinasi kedua-dua Syariat dan Tariqat.

Kombinasi Syariat ,Tariqat dan Haqiqat diistilahkan sebagai Tasawwuf atau Sufisme. Ianya adalah sebenarnya suatu sains dan seni untuk mengembangkan fakulti kerohanian dari akal dan cuba memahami sejauh mungkin mengenai Tuhan, Sifat Ketuhanan, Perbuatan Ketuhanan (Af'al ) dan Misteri Ketuhanan. Ianya adalah gabungan teori dan amalan. Ilmu dan amalan silih berganti-ganti di antara satu sama lain. Pengetahuan yang dikehendaki oleh seorang murid baru adalah Syariat yang diatur oleh Nabi (S.A.W.) sendiri dan sesudah wafatnya , maka tugas tersebut diambil-alih oleh pewarisnya yang digelar sebagai Sheikh, Pir atau Mursyid , yang telah dirahmati dengan pengetahuan eksoterik (zahir ) dan esoterik (batin ) dan menikmati kedudukan yang diakui sebagai ahli waris dari Nabi.

0 comments:

..:: MY LIVE ::..

Thoriqat Qodhiriyah IKHWAN Ahli BAI'AH 30
Simpang Tiga

..:: ABOUT TAZKIRAH ::..Rahsia hidup kita

"DIRI" ini lah yang menghidupkan jasad selagi ada hayatnya di dunia ini, "DIRI" ini harus di kenal dan dirasai sepenuh nya oleh kita,kerana ia mengandungi banyak rahsia dan serba guna, di dunia dan akhirat, Insyaallah.

Kenal kah "DIRI" tadi kepada Tuhan nya? Sudah tentu kerana dia datang dari sana, dari MAHA pencipta dan MAHA besar.

Banyak lagi persoalan yang akan timbul apabila kita dapat mengenal "DIRI" kita yang sebenar benar "DIRI" ini, kita harus belajar dari "DIRI" ini:

Dia mengetahui kerana dia datang dari yang MAHA mengetahui

Dia bijak kerana datang dari yang MAHA bijaksana

Dia lah sebaik baik Guru dalam kehidupan kita

Kehidupan sebenar ialah di dalam, dan kehidupan dunia ini mendatang kemudian,

..:: AWARD FOR FRIEND ::..

..:: TAZKIRAH FOLLOWERS ::..

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP