Saturday, 4 October 2008

Pengetahuan Islam

Islam Secara Umum

Islam merupakan satu agama yang lengkap. Islam berbeza daripada agama-agama lain yang terdapat di muka bumi kerana perkataan “Islam” tidak mempunyai hubungkait samada dengan individu-individu tertentu, golongan-golongan tertentu atau tempat-tempat tertentu.

Islam juga merupakan agama yang bersifat integral, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia serta menjadi dasar akhlak mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia.

Secara umumnya, Islam merupakan asas kehidupan manusia yang meliputi semua bidang dan lapangan atau dengan erti kata lain “Islam is the way of life”

Definisi Islam

Definisi Islam terbahagi kepada 2 bahagian yang utama iaitu definisi menurut bahasa dan definisi menurut istilah / syara’. Definisi Islam menurut bahasa adalah selamat sentosa atau kedamaian. Contohnya boleh diambil daripada sebuah hadith Rasullah s.a.w yang bermaksud:
“ Seorang Muslim ialah seorang yang selamat, seorang muslim yang lain dari lidah dan tangannya”

Definisi Islam menurut istilah/ syara’ pula adalah patuh dan menyerah diri kepada Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan serta mematuhi segala peraturan-peraturan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Penyerahan secara terpaksa bukanlah bidang yang dibicarakan, kerana penyerahan secara itu tidak akan mendatangkan balasan pahala, malah manusia tidak dapat membuat pilihan yang mengakibatkan mereka akan ke syurga atau ke neraka. Samada mereka tergolong yang beruntung ataupun yang rugi. Malah penyerahan secara ini tidak sesuai untuk makhluk manusia yang mempunyai akal fikiran. Firman Allah S.W.T. :

“Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi.” (Ali Imran: 85)

Dari segi pemilihan nama, “Islam” merupakan nama istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Din-Nya. Al-Quran sebagai kalam Allah menyebut “Islam” sebagai Al-Islam (makrifah)

Dan ditujukan kepada agama suci ini. Di antara ayat-ayat tersebut ialah :

“Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam” (Ali Imran: 19)

“Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidaklah akan diterima (agama itu) …” (Ali Imran: 85)

0 comments:

..:: MY LIVE ::..

Thoriqat Qodhiriyah IKHWAN Ahli BAI'AH 30
Simpang Tiga

..:: ABOUT TAZKIRAH ::..Rahsia hidup kita

"DIRI" ini lah yang menghidupkan jasad selagi ada hayatnya di dunia ini, "DIRI" ini harus di kenal dan dirasai sepenuh nya oleh kita,kerana ia mengandungi banyak rahsia dan serba guna, di dunia dan akhirat, Insyaallah.

Kenal kah "DIRI" tadi kepada Tuhan nya? Sudah tentu kerana dia datang dari sana, dari MAHA pencipta dan MAHA besar.

Banyak lagi persoalan yang akan timbul apabila kita dapat mengenal "DIRI" kita yang sebenar benar "DIRI" ini, kita harus belajar dari "DIRI" ini:

Dia mengetahui kerana dia datang dari yang MAHA mengetahui

Dia bijak kerana datang dari yang MAHA bijaksana

Dia lah sebaik baik Guru dalam kehidupan kita

Kehidupan sebenar ialah di dalam, dan kehidupan dunia ini mendatang kemudian,

..:: AWARD FOR FRIEND ::..

..:: TAZKIRAH FOLLOWERS ::..

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP